RM Seite drucken (öffnet Druckansicht in einem neuen Fenster)

Contribuziuns a classas da scola

Visetas culturalas/spesas da viadi
Il cantun promova e sustegn visetas culturalas da classas da scola e separticipescha als cuosts per luvratoris, per purschidas d'intermediaziun en museums e per occurrenzas da teater, da musica e da litteratura. La contribuziun da la scola ni dalla vischnanca/corporaziun regiunala vegn sustegnida finanzialmain cun max. 50 % dals cuosts imputabels (mieds da transport publics ed entradas) resp. cun ina contribuziun maximala da 400.– francs. Il formular da dumonda sto vegnir inoltraus 3 jamnas avon che l'occurrenza ha liug.

Projects culturals en classas da scola
Il cantun sustegn projects culturals da singulas classas da scola subsidiarmain a la contribuziun da la scola ni dalla vischnanca/corporaziun regiunala cun max. 30 % dals cuosts imputabels e cun ina contribuziun maximala da 1'500.– francs. Ina collavuraziun cun persunas dalla cultura ni cun instituziuns culturalas ei giavischada. Sustegnidas vegnan era occurrenzas culturalas buca publicas en la scoletta resp. en la casa da scola. Las dumondas ston vegnir inoltradas 2 mein avon ch'il project entscheiva.

Ulteriuras informaziuns anfleis Vus sin la pagina d'internet dalla promoziun dalla cultura dil Grischun.

 

In grond project da cooperaziun cun la scola primara da Glion ha il Museum Regiunal Surselva realisau igl onn 2009 sut il tetel "Il Städtli reviva". En las vitrinas dil marcau vegl ha ei dau ina exposiziun davart il marcau avon 80 onns. Cheu la reportascha