RM Seite drucken (öffnet Druckansicht in einem neuen Fenster)

mira!cultura - nova purschida ella Surselva

Il Museum Regiunal Surselva presenta ina nova purschida culturala e turistica numnada «mira!cultura Ortsführungen»
Ils vitgs dalla Surselva e dil marcau da Glion han ina historia interessanta che tonscha tochen lunsch anavos el temps mediaval. Aunc oz anflan ins denter ils baghetgs e l’infrastructura moderna fastitgs da quei temps. Bia da quei ei misterius e leventa las marveglias dat entelgir dapli surda sia patria e siu liug da vacanzas. In versau team da guids da cultura arva a tourists ed indigens ina finiastra el vargau ed illustrescha il mintgadi actual. Naven dil fenadur stattan diesch guidas culturalas a Glion, Vuorz, Vella e Sursaissa a disposiziun:
- mira!cultura Vuorz
- mira!cultura Glion
- mira!cultura Vella
- mira!cultura Lumbrein
- mira!cultura Vrin

- mira!cultura Meierhof
- Memory Tour el marcau vegl da Glion per classas da scola
- guid inscenau tras il marcau da Glion cun acturs


Vus vegnis meinai da guidas e guids scolai. Cuosts da CHF 150 per ina gruppa da maximal 24 persunas. Las guidas cuozzan 90 minutas. Nus sespruein da risguardar Vies termin preferiu. Bugen prendin encunter Vossa preannunzia per formular ni per telefon (+41 81 925 41 81). 
Las guidas ed ils guids da mira!cultura sepresentan.

 

 

 

nach oben